تبلیغات

پسری از جنس طبیعت - کویری پر از تالاب های فیروزه ای...
http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1878596/4558.png                                                                                                               http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

کویری پر از تالاب های فیروزه ای...
نوشته شده توسط : خشایار پولادوند

پارک ملی « Lençóis Maranhenses » در شمال شرقی برزیل یکی از
شگفت انگیزترین و منحصربفردترین نقاط جهان است.

pesariazjensetabiat.mihanblog.com

pesariazjensetabiat.mihanblog.com

pesariazjensetabiat.mihanblog.com


»
لطفا دیدگاه خود را بنویسید
مریم 1395/11/7 21:58
زیباست..
مهسا 1395/10/29 13:28
سلام...خوشحال میشم به منم سر بزنید
Khashayar Pooladvand پاسخ داد:


آمدم

میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
Khashayar Pooladvand پاسخ داد:
میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
میس پرمیس 1395/10/28 12:08
میـــבونیـ
بایــَـב بِفَهــمیـ وقتیـ בِلِت میــگیــرهــ...
تَنهــآیــیــ!
بآیــَـב یــآـב بِگیــریـ اَز هــیــچ ڪًـَـω تَوقُع نَـבاشتهـ بآشیــ!
بآیــَـב عآـבَت ڪًـُنیـ بآ ڪًـَـωـیـ בَرבو בِل نَڪًـُنیــ!
ّبآیــََـב בَرڪً ڪًـُنیـ هــَرڪًـَـω مُشڪًـِلآت פֿـوבِشو בآرهــ!
بآیــَـב بِفَهــمیـ وَقتیــ...
نآرآـפـَتیــ،ـבِلتَنگیـ یــآ بیـ פـوصِلِهـ ایـ
هــیــچ ڪًـَـω פـوصِلَتو نَـבارهـ
בیــگهـ بآیــَـב فَهــمیـــבهـ بآشیـ هــمهـ رَفیــق وَقتآیـ פֿـوشیـ اَنـב :)
میس پرمیس 1395/10/28 11:50
جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۹۵ ♥ 17:58

کاش به جای گشت ارشاد

گشت شادی داشتیم

هر کی شاد نبود

میبردن ازش میپرسیدن

مشکلت چیه که شاد نیستی؟!

بگو:

ما حلش کنیم برات...
Khashayar Pooladvand پاسخ داد:
میس پرمیس 1395/10/28 11:50
جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۹۵ ♥ 17:58

کاش به جای گشت ارشاد

گشت شادی داشتیم

هر کی شاد نبود

میبردن ازش میپرسیدن

مشکلت چیه که شاد نیستی؟!

بگو:

ما حلش کنیم برات...
میس پرمیس 1395/10/28 11:50
جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۹۵ ♥ 17:58

کاش به جای گشت ارشاد

گشت شادی داشتیم

هر کی شاد نبود

میبردن ازش میپرسیدن

مشکلت چیه که شاد نیستی؟!

بگو:

ما حلش کنیم برات...
میس پرمیس 1395/10/28 11:50
جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۹۵ ♥ 17:58

کاش به جای گشت ارشاد

گشت شادی داشتیم

هر کی شاد نبود

میبردن ازش میپرسیدن

مشکلت چیه که شاد نیستی؟!

بگو:

ما حلش کنیم برات...
میس پرمیس 1395/10/28 11:41
رویــــآمـــ بُــــزُرگه

گُــــفتـــ بَــــرا رِســـیـــدَنــــ
دو رآهـــ جِــــلـــوتــــهــــ...

پـــآشـــو بَــــرنـــآمـــهـــ کـــآرِتـــو بـِـــچـــیـــنـــ♥
یـــآ بِـــخــوآبـــ خـــوآبِـــشـــو بـــبـــیـــنــــ♥
Khashayar Pooladvand پاسخ داد:


لایک

میس پرمیس 1395/10/28 11:41
رویــــآمـــ بُــــزُرگه

گُــــفتـــ بَــــرا رِســـیـــدَنــــ
دو رآهـــ جِــــلـــوتــــهــــ...

پـــآشـــو بَــــرنـــآمـــهـــ کـــآرِتـــو بـِـــچـــیـــنـــ♥
یـــآ بِـــخــوآبـــ خـــوآبِـــشـــو بـــبـــیـــنــــ♥
میس پرمیس 1395/10/28 11:41
رویــــآمـــ بُــــزُرگه

گُــــفتـــ بَــــرا رِســـیـــدَنــــ
دو رآهـــ جِــــلـــوتــــهــــ...

پـــآشـــو بَــــرنـــآمـــهـــ کـــآرِتـــو بـِـــچـــیـــنـــ♥
یـــآ بِـــخــوآبـــ خـــوآبِـــشـــو بـــبـــیـــنــــ♥
میس پرمیس 1395/10/28 11:41
رویــــآمـــ بُــــزُرگه

گُــــفتـــ بَــــرا رِســـیـــدَنــــ
دو رآهـــ جِــــلـــوتــــهــــ...

پـــآشـــو بَــــرنـــآمـــهـــ کـــآرِتـــو بـِـــچـــیـــنـــ♥
یـــآ بِـــخــوآبـــ خـــوآبِـــشـــو بـــبـــیـــنــــ♥
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
Khashayar Pooladvand پاسخ داد:


لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ

میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
میس پرمیس 1395/10/28 11:34
چــــه جــآلـِــبـــ + لـــیـــنـــکِتــــ کَــــردَمــــ
بـِــــلـــیــــنــــکــــ♥ــــ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30