تبلیغات

پسری از جنس طبیعت - مطالب تیر 1396
http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1878596/4558.png                                                                                                               http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

پل چارلز...
نوشته شده توسط : خشایار پولادوند

روی رود ولتاوا در شهر پراگ پایتخت چک واقع شده ، ۱۰ متر
عرض ۵۱۶ متر طول دارد و با ۳۰ مجسمه به سبک باروک که قدیسان
مسیحی، شخصیتهای تاریخی و انجیلی قرن ۱۸ تزیین شده

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


»

کویر ورزنه در اصفهان « عکس »
نوشته شده توسط : خشایار پولادوند

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


»