پسری از جنس طبیعت khashayarpooladvand@yahoo.com khashayarpooladvand@gmail.com facebook.com/khashayarpooladvand instagram.com/khashayarpooladvand telegram.me/khashayarpooladvand telegram.me/pesariazjensetabiat http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com 2018-05-22T19:11:48+01:00 text/html 2018-05-22T14:34:26+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand تصویری نفس گیر از سه جهان در یک قاب! http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/222 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">دنیای زیر آب، سطح سیاره‌‌ ی زمین و کهکشان راه شیری..!</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/bf632b7c74211.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-05-21T08:53:48+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand کبوتر استوایی... http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/221 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">کبوتر استوایی دیده بودین..?! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br> آدم از این کبوترا ببینه روحش شاد میشه..! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000"></font><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">کبوتر سبز گردن صورتی گونه‌ ای از پرنده است که در کامبوج، اندونزی، مالزی،</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام یافت می‌شود. زیستگاه طبیعی این کبوتر</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> زیبا جنگل‌ های مرطوب زیراستوایی یا استوایی می‌باشد.</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">این کبوتر زیبا علاقه‌ ی زیادی به درختان دارد و بیشتر وقت خود را در بین آن‌ ها</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> می‌گذراند و تنها زمانی روی زمین می‌آید که تشنه باشد یا دنبال غذا باشد. لانه‌ هایی که این</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> کبوترها می‌سازند بسیار سست و نازک هستند در حدی که محتوای آن را از زیر هم</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> می‌توان مشاهده کرد. کبوترهای سبز گردن صورتی عمدتاً از میوه‌ ها تغذیه می‌کنند</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"> و رنگ آن‌ ها به استتار کامل‌شان در درختان میوه‌ دار رنگی کمک می‌کند.</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/bd5413397eea1.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></div> text/html 2018-05-20T11:37:47+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand گیاهی که توی بدنه ماشین رشد کرده..! «عکس» http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/220 <div></div><div></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/82f13e9f0feb1.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-05-20T11:17:10+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand تولد بچه لاک‌ پشت..! «عکس» http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/219 <div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/0fcdba89aa561.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-20T11:14:27+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand ریزش رنگ ها بر سر سیاهى شب هاى كارون «عکس» http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/27b99a1571031.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-05-20T11:06:23+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand گل بسیار زیبا از گیاه زردچوبه..! http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تصویر گل بسیار زیبا از گیاه زردچوبه... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شاید خیلی از ما گل زردچوبه رو ندیده باشیم... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/926c1f5e4ecb1.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-20T11:01:17+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand ذرت‌ های فوق العاده زیبا و عجیب... http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/216 <div align="center">ذرت‌ های فوق العاده زیبا و عجیبی که حاصل پیوند ریشه ی درخت انار با ذرت هستن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/7b1c1d4bac341.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-20T10:43:16+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand طنز محیط زیستى... http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/215 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">عزیزم اخم نکنی خوشگلتری <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/08c1de4f37411.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></div> text/html 2018-05-20T10:34:20+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand زیبا ترین کوچه ایران..! http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/214 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زیبا ترین کوچه ایران در مشهد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" style="background-position: -108px -0px;" title="heart_eyes"></span><br><br>احمد آباد ، ابتدای خیابان کلاهدوز <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/74ff3197654f1.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2018-05-20T04:41:11+01:00 pesariazjensetabiat.mihanblog.com Khashayar Pooladvand گربه عجیب و مهربان در كوه هاى سوئیس... http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">این گربه عجیب و مهربان در كوه هاى سوئیس به گردشگرانی كه مسیر خود را</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">گم كرده اند كمك مى كند تا راه را پیدا کنند. جالب اینجاست گربه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"> دایم پشت خود را نگاه مى كند تا همراهش عقب نیفتد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://worldup.ir/file/5737f36972f11.jpg" alt="http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>